Jean-Jacques Rousseau si inegalitatea dintre oameni

1311227-Jean-Jacques_Rousseau_Discours_sur_lorigine_et_les_fondements_de_linégalité_parmi_les_hommesCea mai utilă şi mai puţin avansată dintre toate cunoştiinţele umane pare a fi aceea de a fi om”, afirma J.J.Rousseau în cadrul celebrei sale scrieri: Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.

Pentru a cunoaşte sursa inegalităţii dintre oameni, trebuie ca aceştia să se cunoască mai întâi pe sine.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filosof şi scriitor francez scrie în 1754, la Geneva, „Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni” (1755), prin care denunţă injustiţia raporturilor stabilite între oameni. În acest discurs invocă omul în starea sa naturală, nealterată, considerând mai bună starea naturală decât cea socializată. Oamenii sunt în mod natural egali, aşa cum erau animalele din fiecare specie, înainte de a căpăta diverse atribute sau calităţi care le diferenţiază. Aceste prime schimbări, spune Rousseau, au alterat indivizii tuturor speciilor, astfel că unii s-au perfecţionat / s-au deteriorat însuşind diverse calităţi – bune sau rele – care nu erau inerente naturii lor, iar alţii au rămas în starea lor originară, aceasta reprezentând o primă sursă a inegalităţii între oameni.

Există două tipuri de inegalităţi: una de ordin natural, fizic, care este stabilită de natură (diferenţa de vârstă, sănătatea, forţa corpului, calităţile spirituale) şi o alta de ordin moral, politic, care depinde de un fel de convenţie şi care este stabilită sau mai puţin autorizată de consimţământul dintre oameni. Răspunsul la întrebarea asupra originii inegalităţii se află în chiar simpla definire a acestui cuvânt – inegalitate. Este posibil, susţine Rousseau, ca după primele expediţii navale, insularii să fi adus printre noi folosirea cuvintelor şi este posibil ca societatea şi limbile să se fi format în insule, perfecţionându-se înante de a fi cunoscute pe continent. Totul începe să se schimbe. Astfel, oamenii se apropie, se reunesc, formând în fiecare regiune o naţiune particulară, unită prin obiceiuri şi caractere, nu prin reguli şi legi, ci prin tipuri asemănătoare de viaţă şi alimentare, dar şi datorită influenţei climatului. În atare condiţii, fiecare începe să privească pe ceilalţi şi îşi doreşte să fie privit el-însuşi. Din momentul în care omul a avut nevoie de ajutor din partea celuilalt egalitatea dispare, făcându-şi apariţia proprietatea.

Legile au distrus libertatea naturală, susţine Rousseau fixând legea proprietăţii şi a inegalităţii. Dreptul de proprietate este o convenţie şi o instituţie umană, iar stabilirea corpului politic este ca un contract între popor şi conducătorii aleşi de acesta. Omul sălbatic şi omul civilizat diferă prin fondul spiritual şi înclinaţiile lor. Primul nu respiră decât linişte şi libertate, nu vrea decât să trăiască, pe când al doilea, întotdeauna activ, se agită, îşi caută preocupări din ce în ce mai grele, lucrează până la moarte, aleargă pentru a fi în viaţă sau renunţă la viaţă pentru a deţine imortalitatea. Totul se reduce la aparenţă. Inegalitatea fiind aproape absentă în starea naturală, apare datorită dezvoltării facultăţilor noastre şi a progresului spiritului uman, devenind stabilă şi legitimă prin stabilirea proprietăţii şi a legilor.

Aşadar, Rousseau consideră că la început omul trăia în starea naturală, în libertate, fără ocupaţie şi fără societate, adică fericit, apariţia proprietăţii – izvor al tuturor relelor – punând capăt acestei vieţi idilice, aruncând omul în chinurile istoriei. Astfel, omul trece de la starea naturală la cea socială. Din acest moment ştiinţa, meşteşugurile şi literele se dezvoltă, generând inegalitatea dintre oameni. Această cădere în istorie şi în starea socială este ireversibilă, întoarcerea la vârsta de aur fiind imposibilă.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s